Қаріп:  A+  A A-
Қаз | Рус
 
Басқарма туралы || Басқарма туралы ереже

Басқарма туралы ереже

Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң
2016 жылғы «02» қыркүйектегi
№ 335 қаулысымен
бекiтiлдi

«Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң
құрылыс басқармасы» коммуналдық
мемлекеттiк мекемесi туралы
ереже

Петропавл қаласы, 2016 ж.

1. Жалпы ережелер

1. «Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi (бұдан әрi — Басқарма) Солтүстiк Қазақстан облысы аумағындағы құрылыс қызметi саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органы болып табылады.

2. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, басқа да нормативтiк-құқықтық актiлерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Басқарма мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Басқарма өз атынан азаматтық-құқықтық қатынасқа түседi.

5. Егер заңнамаға сәйкес Басқармаға уәкiлеттiк берiлген болса, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. Басқарма өз құзыретiндегi мәселелер бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен, басқарма басшысының бұйрықтарымен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.

7. Басқарманың штат санының лимитiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi бекiтедi.

8. Басқарманың заңды мекенжайы: индексi 150008, Солтүстiк Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы көшесi, 23.

9. Мекеменiң толық атауы:

мемлекеттiк тiлде: «Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi;

орыс тiлiнде: коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Северо-Казахстанской области».

10. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.

Ережеге өзгертулер мен толықтырулар қолданыстағы заңнамаларға сәйкес Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң қаулысы негiзiнде енгiзiледi.

11. Басқарманың қызметiн қаржыландыру жергiлiктi бюджеттiң қаражатынан жүзеге асырылады.

12. Басқармаға оның функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында кәсiпкерлiк субъектiлермен шарттық қатынасқа түсуге тыйым салынады.

Егер заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн қызметтi жүзеге асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер облыстық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

13. Басқарманың құрылтайшысы және уәкiлеттi органы Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмдiгi (бұдан әрi — Құрылтайшы) болып табылады, ол берiлген заңды тұлғаны өзгертуге енгiзу, тарату, қайта ұйымдастыру жөнiндегi мәселелердi шешедi.

14. Басқарманың өз филиалдары және өкiлдiктерi жоқ.

2. Мемлекеттiк органның миссиясы, негiзгi мiндеттерi, қызметтерi, құқықтары мен мiндеттерi

1. Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң құрылыс басқармасының миссиясы:

Құрылыс қызметi саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы ережелерiнiң және нормаларының талаптарына сәйкес әлеуметтiк-мәдени маңызы бар, тұрғын үй және инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымдары нысандарын жаңадан салу және қайта жаңғырту.

2. Басқарманың негiзгi мiндеттерi:

Солтүстiк Қазақстан облысы аумағында құрылыс қызметтерi саласында мемлекеттiк басқару.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы ережелерi мен нормаларының талаптарына сәйкес салынып жатқан және қайта жаңғыртылатын құрылыс объектiлерiнiң халық сұранысына, құрылыс сапасына сәйкес болуын бақылау.

3. Басқарманың негiзгi қызметтерi:

Басқарма өз құзыретi шегiнде келесi қызметтердi жүзеге асырады:

құрылыс саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ету;

Солтүстiк Қазақстан облысы аумағында құрылыс қызметтерi салаларында мемлекеттiк, қоғамдық және жеке мүдделердi қорғау мәселелерi бойынша республикалық және аумақтық жобаларды мемлекеттiк сараптау құрылымдарымен, мемлекеттiк сәулет-құрылыстық бақылау және лицензиялау органдарымен өзара қарым-қатынас жасауды;

өз құзыретi шегiнде құрылыс жобалау саласымен айналысатын меншiк нысанына қарамастан барлық шаруашылық жүргiзу субъектiлерiнiң қызметтерiне мүмкiндiк бередi;

құрылыстың жылдық және келешек бағдарламаларын дайындауды және олардың орындалуына бақылау ұйымдастыруды;

жобалау, құрылыс, қайта жаңғырту, қалпына келтiру, күрделi жөндеу мәселелерiн реттейтiн нормативтердi, әлеуметтiк инфрақұрылым объектiлерiн жетiлдiру жөнiнде ұсыныстарды дайындауды;

осы бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң түрлi меншiк нысанындағы шаруашылық субъектiлердiң ниетi негiзiнде, күрделi құрылыс және объектiлердi қайта жаңғыртудың жылдық жоспарларын облыс әкiмiне және тиiстi ведомстволарға әзiрлейдi және ұсынады;

өз құзыретi шегiнде экономика саласындағы нысандар құрылысы және қайта жаңғырту жөнiндегi өңiрлiк бағдарламаларды әзiрлеу және орындауға бақылау жүргiзу;

қолданыстағы заңнамаларға сәйкес құрылыс саласымен айналысатын мемлекеттiк коммуналдық кәсiпорындардың мемлекеттiк басқару органы функцияларын орындау;

жетекшiлiк ететiн экономика саласындағы кәсiпорындармен бiрлесе отырып, жұмыстардың тұрақтылығы және жақсаруы жөнiнде бизнес-жоспар әзiрлеп, көзделген iс-шараларды негiздеу және олардың орындалуына көмек көрсетудi;

жобалық құжаттама сапасын қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыруды, жобалардың мемлекеттiк сараптауын өткiзуге көмек көрсету;

сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөнiндегi ұйымдарды аккредиттеу мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет нәтижесiн беру;

бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң қызметiн орындау;

белгiленген тәртiпте жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн, шағымдарын, ұсыныстарын қарау;

құрылыс саласын дамыту бөлiмiнде республикалық және жергiлiктi деңгейдегi бағдарламалық құжаттарды әзiрлеуге қатысу;

Басқарманың интернет-ресурстарын ақпараттық толықтыруды және үнемi жаңартуды қамтамасыз ету;

әлеуметтiк, тұрғын үй және азаматтық мақсаттағы объектiлердi жоспарлау және салу жөнiндегi қызметтi үйлестiру;

Басқарма мақсаттары мен мiндеттерiне сәйкес келетiн, қолданыстағы заңнамаларға қайшы келмейтiн басқа да функцияларды жүзеге асыру.

4. Басқарманың құқықтары мен мiндеттерi:

Басқарма негiзгi мiндеттердi және қызметтердi жүзеге асыру мақсатында өз құзыретi шегiнде мыналарға құқылы:

1) Құрылыс мәселелерi жөнiнде бұйрықтар шығаруға;

2) Облыс әкiмiнiң шешiмiмен нысаналы бағдарлама бойынша тапсырыс берушi болуға және оны iске асыруды қамтамасыз етуге;

3) Қызметiн жүзеге асыру үшiн өз құзыретi шегiнде, статистика органдарынан және меншiк нысанына қарамастан шаруашылық субъектiлерден қажеттi ақпараттарды алуға;

4) Басқарма конкурстың бiрыңғай ұйымдастырушысы немесе бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi болып табылатын әлеуметтiк сала, тұрғын үй-коммуналдық, азаматтық және өндiрiстiк мақсаттағы объектiлердi пайдалануға қабылдау жөнiндегi комиссияларға қатысу;

5) Төмен тұрған құрылыс органдарының (облыстың қалалық және аудандық құрылыс бөлiмдерi) қызметтерiн үйлестiру.

3. Басқарманың қызметiн ұйымдастыру

5. Басқармамен басшылықты жүктелген мiндеттердiң орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бiрiншi басшы жүзеге асырады.

6. Басқарманы қолданыстағы заңнамаларға сәйкес Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi лауазымды орынға тағайындайтын және орнынан босататын Басшы басқарады.

7. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес облыс әкiмдiгiнiң келiсiмi бойынша Басшымен лауазымға тағайындалатын және босатылатын орынбасарлары болады.

8. Басшы Басқарма жұмысын ұйымдастырады және басқарады, ерлер мен әйелдердiң тең құқығының және тең мүмкiндiктерiнiң мемлекеттiк кепiлдiгi туралы заңнамаларды сақтауды қамтамасыз етедi, мыналар үшiн дербес жауапкершiлiк артады:

Басқармаға жүктелген мiндеттердi орындауына және өз қызметiн жүзеге асыруына;

Басқарма қызметшiлерiнiң сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамаларды сақтауына.

9. Басқарма және уәкiлеттi орган арасындағы өзара қарым-қатынас қолданыстағы заңнамаға сәйкес айқындалады және реттеледi.

10. Басқарма және Құрылтайшының, басқарма әкiмшiлiгi және оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынас Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес айқындалады.

11. Басқарманың жұмыс уақытының режимi екi демалыс күнi бар, бес күндiк жұмыс аптасында түскi үзiлiсiмен, ұзақтығы сегiз сағаттық күнделiктi жұмыс уақыты бар.

Өндiрiстiк қажеттiлiкке байланысты жұмыс уақыты Басқарманың бiрiншi басшысымен қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзгертiлуi мүмкiн.

12. Басқарма Басшысының өкiлеттiгi:

1) өз орынбасарлары мен бөлiм басшыларының мiндеттерiн және өкiлеттiгiн айқындайды;

2) Еңбек кодексi және «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес басқарма қызметкерлерiн лауазымға тағайындайды және орнынан босатады;

3) қолданыстағы заңнамаларға сәйкес Басқарма қызметкерлерiн көтермелеу мәселелерiн шешедi және тәртiптiк жазалауды қолданады;

4) басқарма бұйрықтарына қол қояды, сондай-ақ, Басқарма қызметкерлерi оны орындау үшiн мiндеттi нұсқаулар бередi;

5) сенiмхатсыз мемлекеттiк органдарда, басқа ұйымдарда Басқарма атынан өкiлдiк етедi;

6) Құрылтайшы бекiткен штат саны лимитi шегiнде Басқарманың құрылымы мен штат кестесiн айқындайды және бекiтедi;

7) басқарма бөлiмдерiнiң жұмыс жоспарларын бекiтедi;

8) Басқарманың шығыс сметаларын бекiтедi, бюджетпен қарастырылған қаржылық қаражатқа иелiк етедi;

9) Басқарма бөлiмдерi туралы ереженi, әкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдардың бiлiктiлiк талаптарының жинағын және жұмысшылардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекiтедi;

10) «Әкiмшiлiк рәсiмдерi туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Басқарманың жұмыс регламентiн қабылдайды;

11) «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет туралы» Заңына сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердiң бос әкiмшiлiк лауазымды орындарына конкурс ұйымдастырады;

12) облыс әкiмiне басқарманың жұмыстарын келешек жоспарлау және ағымдағы жұмысын ұйымдастыру жөнiнде ұсыныстар бередi;

13) мемлекеттiк қызмет туралы заңнамалардың Басқармада орындалуын бақылайды;

14) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес басқа өкiлеттiктердi жүзеге асырады;

15) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес Басқарманың басшысы болмаған кезеңде, оның өкiлеттiктерiн оны алмастыратын тұлға орындайды;

16) Басқарма басшысы өз орынбасарларының өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаларға сәйкес белгiлейдi.

4. Басқарманың мүлкi

13. Басқарманың жедел басқару құқығында облыстық коммуналдық меншiкке жататын оқшауланған мүлкi болады.

14. Басқарманың мүлкi мемлекет берген мүлiк есебiнен қалыптастырылады және негiзгi қордан және айналым қаражатынан, сондай-ақ, құны Басқарма балансында көрсетiлген басқа мүлiктен құралады.

15. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

16. Басқармаға мүлiкке иелiк ету құқығы заңнамаларда белгiленген жағдайларда және шегiнде берiлуi мүмкiн.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

17. Басқарма қызметiн қайта ұйымдастыру және тоқтату (қосу, бiрiктiру, бөлу, бөлiп шығару, өзгерту) Құрылтайшының шешiмi бойынша немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларда, сот шешiмi бойынша жүргiзiледi. Заңдарда қайта ұйымдастырудың басқа да нысандары көзделуi мүмкiн.

18. Басқарманың таратылуы Құрылтайшының шешiмi немесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде көзделген тәртiппен сот шешiмiнiң негiзiнде жүзеге асырылады.

19. Басқарманы қайта ұйымдастыруын және таратуын, егер басқа да заңнамалық актiлермен белгiленбеген болса, мемлекеттiк басқару органы жүзеге асырады.

20. Басқарманың мүлкi таратудан кейiн қолданыстағы заңнамаларға сәйкес бөлiнедi.

21. Заңды тұлғалардың мемлекеттiк тiркелiмiне тиiстi жазба енгiзiлгеннен кейiн, Басқарма қызметi таратылды және тоқтатылды деп есептеледi.

22.11.2016 14:13

НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВ

Жаңалықтарға жазылу

 

RSS


Официальный сайт Президента Республики Казахстан Премьер-министр Казахстанаegov.kzАссамблея народа КазахстанаОфициальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской областиIPOДКБ2020Алтын сапаӘділетМодернизация пенсионной системыКазконтентИновационные гранты EXPO Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Защита бизнеса СКО ҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы 100 жаңа есім
Яндекс.Метрика